Projekty

OBJEVUJEME SVĚT TECHNIKY v roce 2021

6.září 2021

V naší mateřské škole je právě realizován NOVÝ projekt PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE podpořený z Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia.

Svět očima dětí - tak to vidíme my!

10.březen 2021

Celoroční projekt je financován z účelového neinvestičního příspěvku na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy. Je zaměřen na zdokonalování tvořivých schopností dětí, na rozvíjení dětského vnímání i představivosti....

PŠT aneb Pojďme Šachy Trénovat

10.březen 2021

Projekt je financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rozvoj volnočasových aktivit v mateřských školách pro rok 2021.

V hlavní roli PRCKOVÉ!

10.březen 2021

Projekt zaměřený na podporu a rozvoj vzdělávání dvouletých dětí v MŠ je financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rozvoj volnočasových aktivit v mateřských školách pro rok 2021.

Pohyb s radostí 2021

10.březen 2021

Projekt je zaměřen na podporu pohybových aktivit dětí a je financován z účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro rok 2021.

Betonová džungle ne, raději ta zelená!

30.březen 2020

Projekt byl financován z "Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu zejména v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostrava pro rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021.

Jsme partnery v projektu Spolu 2

10.září 2019

Naše mateřská škola je zapojena do projektu "SPOLU 2" reg.č.CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945.

MŠ Šafaříkova Ostrava