Dokumenty školy

Informace k úplatě za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Výše úplaty za celodenní předškolní vzdělávání je stanovena na 400,-- Kč za měsíc. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne páteho roku věku (tj. v případě povinného předškolního vzdělávání až do doby než dítě zahájí povinnou školní docházku). Další podrobnosti k úplatě upravuje vnitřní směrnice mateřské školy (vizte níže Směrnice k úplatě za předškolní vzdělávání ve formátu pdf.).

 

Soubory ke stažení
PDFŠKOLNÍ ŘÁD632.83 KB
PDFSměrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání53.80 KB
PDFStanovení úplaty pro školní rok 2021/2022184.56 KB
PDFKritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání131.79 KB
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava