ŠKOLKA MĚLA NAROZENINY!

ŠKOLKA MÁ NAROZENINY !

 

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9 byla slavnostně otevřena 31. srpna 1976. A to znamená, že v roce 2021 oslaví krásné výročí – 45 let své existence. Během těch dlouhých let se postupně rozvíjela a proměňovala až do současné podoby. Vystřídalo se zde bezmála 62 pedagogů a 61 nepedagogických zaměstnanců.

V době jejího vzniku bylo ve třech třídách zapsáno celkem 89 dětí  (1.třída měla 29 dětí, 2. třída 30 dětí, 3. třída 30 dětí). Školu postavil n. p. Bytostav. Slavnostnímu otevření školy a zahájení provozu předcházela zodpovědná příprava, do které se dle zápisu ve školní kronice, zapojili jak zaměstnanci školy, tak i rodiče zapsaných dětí.

První ředitelkou školy byla Věra Prymusová, která zde působila od roku 1980 (4 roky). Vystřídala ji paní Marie Vašendová a v roce 1986 paní ředitelka Olga Čechová, která školu vedla neuvěřitelných 25 let (1986 až 2011).  Díky ní získala škola „dobré jméno“ - zasloužila se o její rozvoj a zejména o poskytování předškolního vzdělávání na vysoké úrovni. V březnu 2011 získala od statutárního města Ostravy krásné ocenění a poděkování za dlouholetou a kvalitní pedagogickou práci v rámci oslav Dne učitelů. Od září 2011 je ředitelkou školy Lenka Šebestíková, která zde předtím pracovala také 23 let jako učitelka.

V září 2021 slavíme 45.výročí založení školy a věříme, že přibývající roky nejsou škole na škodu, ale spíše ku prospěchu. Hledáme cesty, jak být školou důvěryhodnou, tvořivou a energickou.

Školou, která se neustále rozvíjí a posouvá, přináší dětem spoustu radostných a příjemných zkušeností, je zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života.

Fotogalerie
Soubory ke stažení
PDFPerličky ze života školy...471.30 KB
Zpět na předchozí stránku

MŠ Šafaříkova Ostrava