Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 2.12.2019 svým usnesením č. 1363/RMOb1822/20/19 souhlasila s termínem konání zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021.

Zápis k předškolnímu vzdělávání

se koná dne 5. května 2020 od 6.00 do 16.15 hodin

v kanceláři ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace.

Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní vzdělávání povinné (tj. děti narozené v období od 1.9.2014 do 31.8.2015).

Tato povinnost se vztahuje:

  • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
  • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO