ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY 

od školního roku 2019/2020

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 10.12.2018 svým usnesením č. 140/RMOb1822/3/18 souhlasila s termínem konání zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020.

Zápis k předškolnímu vzdělávání

se koná dne 2. května 2019 od 6.00 do 16.15

v kanceláři ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace.

Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní vzdělávání povinné (tj. děti narozené v období od 1.9.2013 do 31.8.2014).

Tato povinnost se vztahuje:

  • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  • a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
  • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO