ZAČÍNÁME OD NULY v roce 2018

Projekt ZAČÍNÁME OD NULY byl realizován díky finanční podpoře statutárního města Ostravy v rámci „Programu zejména na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostrava pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019“.

Téma podpory: Systematický rozvoj technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí, žáků, studentů a pedagogů

Název projektu: Začínáme od nuly

Schválená částka na realizaci: 300 000,-- Kč

Cílem projektu „Začínáme od nuly“ byla snaha „nastartovat“ v naší mateřské škole cílenou podporu technického vzdělávání a podílet se tak na rozvoji technické gramotnosti dětí – tj. naučit se rozumět technickým procesům a schopnost používat je.

S ohledem na věk děti se v rámci podpory technické gramotnosti jsme se zaměřili na:

  1. elementární poznávání techniky a technických činností při zavádění moderních technologií do předškolního vzdělávání (počítače, tablety aj.),

  2. rozvíjení manuálních dovedností (při sestavování a konstruování),

  3. přiblížení některých technických profesí v reálném prostředí prostřednictvím exkurzí.

Klíčové aktivity projektu byly:

  • Nebojme se ICT – první kroky při zavedení moderních technologií do předškolního vzdělávání prostřednictvím podpory IT odborníků

  • Představte si, co já všechno dovedu...

- zahrnoval cílené rozvíjení manuálních dovedností dětí motivované pestrou nabídkou didaktických pomůcek i podnětným a vhodně upraveným prostředím

- rozvíjení základních technických vědomostí a dovedností při práci s tabletem, počítačem

  • Jak, věci fungují? - přiblížili jsme dětem technické profese v reálném prostředí, 

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO