SPOLEČNĚ! - přeshraniční spolupráce v roce 2018

 

Projekt „Společně!“

(reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001322)

je spolufinancován z prostředků Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia

v rámci Programu INTERREG V-A Česka republika – Polsko.

 

Výše dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia: 11 104,71 EUR

Rozpočet projektu: 13 064,38 EUR

Fyzická realizace projektu: 1. 2. 2018 – 31. 7. 2018

Partneři projektu:

  • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (vedoucí partner)

  • Gmina Głubczyce, Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej

  • Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

  • Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace

Cílem projektu přeshraniční spolupráce bylo nabídnout dětem možnost zažít dobrodružství v reálném prostředí, ve skutečném světě - ne ve virtuální realitě (u PC, televize), která už i v předškolním věku nebezpečně a nezdravě ovlivňuje děti. Dali jsme dětem prostor samostatně prozkoumávat svět okolo a podpořili tak jejich zdravý vývoj. "Společně!" se tak stal projekt plným aktivit, her a výzev. Klíčové aktivity projektu proběhly v zajímavém přírodním prostředí (terénu), kde zažily dobrodružství při činnostech, které pro ně nejsou běžné.

Aktivity projektu:

  • Pedagogická příprava zaměřená na zážitkovou pedagogiku – 27. až 29.4.2018

Víkendový pobyt byl zaměřený na prohloubení spolupráce pedagogů, rozplánování podrobných harmonogramů klíčových aktivit zaměřených na děti a zejména navázání spolupráce s lektory Skalka family parku, kteří se podíleli na přípravě programu „Za tajemstvím pohádkového lesa“ v Ostravě.

  • Malí stopaři - pozoruj, najdi, vyřeš! - termín setkání: 6.6.2018

Tato aktivita se uskutečnila v "Ośrodeku Rekreacyjno - Wypoczynkowym" v obci Pietrowice (Polsko), která je vzdálena cca 15 km od polských Glubczyc, ze kterých je polský partner. Program celého dne byl zaměřen na hry v přírodě – na týmové překonávání překážek a řešení hádanek v terénu – a to vše ve smíšených skupinách (týmech) dětí. Děti strávily celý den společně venku - v přírodě, navzájem se poznávaly, vnímaly cizí řeč a učily se nová slova, společně plnily úkoly, sportovaly i relaxovaly (piknik u vody, oběd na trávníku – polévka, opečené párky), zpívaly písničky za doprovodu kytary.... Součástí programu bylo i setkání a seznámení se s prací vojáků, policistů a hasičů.

  • Za tajemstvím pohádkového lesa – termín setkání: 13.6.2018

Větší část této aktivity se uskutečnila v areálu Skalka family parku Ostrava, kde děti přivítal maskot dráček Skaláček. Připravený program byl založený na posílení vzájemné spolupráce v malých dvojjazyčných skupinách dětí, do kterých byly rozděleny na základě interaktivní hry – hledej páry (pohádkové postavy z pohádek  O Sněhurce a sedmi trpaslících, O Popelce, O perníkové chaloupce, Bolek a Lolek, Máša a medvěd). Smíšené skupiny dětí pak absolvovaly cestu „pohádkovým lesem“ a na pěti stanovištích plnily úkoly spojené s tématem vybraných pohádek -  vytáhnout oříšek ze zvonečkové truhly, společný přechod mezi stromy, zdolání překážkové dráha ve dvojicích, hledání nesmyslů v lese, pohotová reakce na jména „Jeníček (chyť se stromu) a Mařenka (dřep), vnímání lesa všemi smysly…Po úspěšném zvládnutí všech úkolů byly děti odměněny chutným obědem a mohly se vydovádět na všech atrakcích, které Skalka nabízí – trampolíny, kolotoč, průlezky, tubingová dráha…Vyvrcholením poslední aktivity projektu přeshraniční spolupráce bylo promítání pohádky   "Červená Karkulka a babiččin dalekohled v Planetáriu Ostrava.

 

Do projektu se zapojilo 70 dětí a 21 pedagogů - v přátelské atmosféře, s dobrou náladou a nadšením absolvovali všechny naplánované aktivity.  To, že mluvíme každý jinou řečí rozhodně nebylo žádnou překážkou – dokázali jsme najít společnou řeč, zažili báječné dobrodružství a spolupráce mezi zapojenými školkami se opět o něco více prohloubila. Věříme, že tento projekt není tím konečným a brzy zrealizujeme další stejně úspěšné setkání...

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO