PODPORA ŠKOLY II.

 

Podpora školy II.

Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009420

 

   Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

  • personální podpora (cílem je poskytnout dočasnou personální podporu mateřské  škole - chůva, školní asistent),
  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů (cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání)
  • spolupráce s rodiči dětí (cílem je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu),
  • spolupráce s veřejností (podpořit rozvoj kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti).

 

   Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018

   Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2020

   Rozpočet projektu (částka schválená na realizaci):   469 516, - Kč

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO