POD JEDNOU STŘECHOU

Pod jednou střechou

(reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973)

Výše dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia: 12 162,01 EUR

Rozpočet projektu: 14 308,25 EUR

Harmonogram realizace:

Fyzická realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31. 12. 2019

Partneři projektu:

- Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (vedoucí partner)

- Gmina Głubczyce, Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej

- Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

- Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na zintenzivnění prožitku kontaktu dítěte s uměleckými díly i samotný tvůrčí proces. Snahou není výsledek v podobě precizního díla, ale netradiční zážitek, prožitek a radost z vlastních, na první pohled ne vždy výtvarných aktivit. Výtvarné umění je především o sdílení. Účastníci projektu – děti z MŠ tedy budou pod jednou střechou sdílet sdělení umělců, které dávají prostřednictvím své tvorby, budou sdílet společný prostor a zážitky.

Projekt "Pod jednou střechou" je složen z celkem 4 klíčových aktivit (KA), přičemž jedna má charakter doplňkový (KA1 Řízení projektu) a zbývající aktivity mají charakter pobytu či výletu. KA2 je zaměřena na pedagogy jednotlivých partnerských škol, další aktivity jsou poté již zaměřeny na samotné děti předškolního věku

KA2 - Pedagogická příprava zaměřená na současné umění (13. – 15. 9. 2019)

Cílem víkendového pobytu pedagogů je opětovné navázání na již vytvořené vazby a jejich prohloubení při společné přípravě a diskuzi následných aktivit v projektu. Aktivita bude organizována jako třídenní setkání pedagogů na území ČR v Beskydech v obci Horní Lomná - 3 dny a 2 noci - pátek, sobota, neděle. Koncipována bude jako naplánování podrobného programu dalších klíčových aktivit, ve spolupráci s lektory galerie PLATO zajišťujícími hlavní program KA4. Pedagogům bude tento program představen, budou jej diskutovat, upravovat a rozšiřovat a vyzkouší si některé aktivity, které následně čekají děti v rámci KA4 (např. ukázka japonské zahrady, ilustrace pohlednic, ukázka procesuální kresby, atd.). V rámci pobytu také absolvují "výukový blok" - vstup pedagogů do pole současného umění - edukační program galerie PLATO Ostrava. Volné chvíle pedagogové vyplní volnočasovými aktivitami (např. vycházky po okolí apod.), tvorbou loga projektu, vyměňování zkušeností a novinek ze svých mateřských škol.

KA3 - Tradice a řemesla v Glubczycích (7. 10. 2019)

Jednodenní aktivita KA3 se uskuteční v parku před polskou MŠ Glubczyce. Zaměření programu bude na tradice, tradiční umění, které je typické pro oblast Glubczyc a okolí a řemesla, jakožto opak aktivity v Ostravě (KA4 bude zaměřena na současné umění). Program bude tvořen několika ukázkami řemesel (pletení z proutí, řezbář, práce s hlínou, včelařské výrobky, pečení, apod.) - řemeslníci ukážou dětem složitější práce a ty jednodušší si budou moci děti sami vyzkoušet a udělat si nějaký výrobek. V rámci dne bude připraveno stravování v podobě tradičního pokrmu - pirohy. Děti budou za celý denní program tematicky odměněni - kvalitními trojhrannými pastelkami a ručně vyráběným dřevěným stojanem na tužky. Program dne budou mít na starost zaměstnanci polského partnera ve spolupráci s externím subjektem, který zajistí jednotlivá stanoviště s ukázkami řemesel a tradic. V KA3 i následující KA4 budou děti ve smíšených skupinách, tak aby byl jejich prožitek ještě umocněn přítomností přeshraničních kamarádů.

KA4 - Současné umění v PLATO Ostrava (4. 11. 2019)

Klíčová aktivita č. 4 se uskuteční v Ostravě v galerii současného umění PLATO Ostrava. Pro účastníky si organizátoři dne (lektoři galerie PLATO, kteří budou přítomni i na KA2) připraví několik různorodých aktivit zaměřených na představení současného umění:

- bistro - pečení povidlových trojhránků z listového těsta;

- zahrada - vytváření japonské zahrady: do květináčů budou děti sázet sazenice, naklíčené fazole, malé sukulenty, plus kameny, šišky, klacíky;

- mimikry - vytváření masky;

- promítání např. světa ryb na pozadí bílé stěny - cílem je, aby se dítě jako chameleon skrylo díky své masce, případně kostýmu;

- poslech příběhu a následná ilustrace pohlednice

- procesuální kresba (experimentální) - práce s tužkou;

- živé sochy - obalování balicím papírem a instalace v ontogonu Wesleyho Meurise.

- kino - krátký film beze slov pro děti

V rámci této aktivity budou děti rozděleny do smíšených cca 8 členných skupin, které se budou střídat na jednotlivých připravených stanovištích s ukázkami forem současného umění. Jako odměnu za absolvování této aktivity obdrží děti sadu výtvarných potřeb, originální zatahovací kapsu na tyto potřeby a molitanový podsedák, který využijí v přírodě i interiéru.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO