Pod jednou střechou - TRADICE A ŘEMESLA

 

Tradice a řemesla v Glubczycích

7.10.2019

Klíčová aktivita č. 3 v rámci projektu „Pod jednou střechou“

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973

Klíčová aktivta č.3 proběhla v Polsku v pondělí 7. 10. 2019 v areálu Stajni na Warszawskiej w Głubczycach za účasti těchto mateřských škol:

  • Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace (22 dětí + 3 pedagogové)
  • Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace (18 dětí + 3 pedagogové)
  • Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej, 48-100 Głubczyce (25 dětí + 3 pedagogové)

Program byl zaměřen na tradice, tradiční umění a řemesla, které jsou typické pro oblast Glubczyc a okolí. Děti se seznámily s některými řemesly (kovář, stolař, malíř, hrnčíř, lidová umělkyně) - řemeslníci dětem práci ukázali a následně si děti samy mohly jednotlivé aktivity vyzkoušet a vytvořit si vlastní výrobek. Bylo vytvořeno 5 stanovišť s ukázkami jednotlivých řemesel:

  1. Stolař - děti se seznamovaly s postupem při výrobě nábytku. Z připravených součástí jednotlivých kusů nábytku (např. židlička, stůl, lampa), si pod vedením zkušeného stolaře sestavili a slepili vlastní dřevěný „mini nábytek“.

  2. Malíř - děti se s velkým nadšením postavily k opravdovým malířským stojanům, do jedné ruky štětec, do druhé paletu s barvami a za chvíli byl krásný obrázek na světě!

  3. Lidová umělkyně - v příjemném prostředí selské jizby bylo připraveno vyšívání na plátno. Děti si vyzkoušely práci s jehlou při přišívání korálků na předkreslený tvar.

  4. Hrnčíř - děti měly možnost seznámit se s prací hrnčíře a vyzkoušet si modelování s keramickou hlínou. Vznikaly krásné výrobky, děti projevily velkou fantazii, tvořivost.

  5. Kovář - děti si se zájmem prohlédly stáje a ustájené koně, dozvěděly se, jak tady koníci žijí, čím se živí. Přihlížely práci kováře při opravě podkovy a pak si po jeho vzoru vyzkoušely práci s kladivem při zatloukání hřebíků do dřevěného špalku.

Vše bylo pečlivě a promyšleně přichystáno a děti s nadšením ocenily všechny připravené aktivity - pracovaly s nadšením a se zájmem. Velkou radost pak měly ze všech zhotovených výrobků, které si mohly odnést domů.

Po obědě měly děti možnost volně si pohrát ve stodole na překážkové dráze vytvořené ze slámy. Neměly problém se dorozumět s polskými kamarády, neostýchaly se navazovat kontakty. Před odjezdem si všichni společně zahráli pohybové hry – jednu polskou a jednu českou. Na závěr celého programu následovalo společné focení a předání dárečků dětem – pastelky a dřevěný tužkovník.

Všichni odjížděli spokojení a plní dojmů ze zajímavého programu a ze společně stráveného dne.

Už teď se těšíme na příští setkání Pod jednou střechou - tentokrát v galerii současného umění Plato v Ostravě.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO