POD JEDNOU STŘECHOU - přeshraniční spolupráce 2019

Pod jednou střechou

(reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001973)

Výše dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia: 12 162,01 EUR

Rozpočet projektu: 14 308,25 EUR

Harmonogram realizace:

Fyzická realizace projektu: 1. 8. 2019 – 31. 12. 2019

Partneři projektu:

- Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (vedoucí partner)

- Gmina Głubczyce, Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej

- Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

- Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na zintenzivnění prožitku kontaktu dítěte s uměleckými díly i samotný tvůrčí proces. Snahou nebyl výsledek v podobě precizního díla, ale netradiční zážitek, prožitek a radost z vlastních, na první pohled ne vždy výtvarných aktivit. Výtvarné umění je především o sdílení. Účastníci projektu – děti z MŠ tedy pod jednou střechou sdílely sdělení umělců, které dávají prostřednictvím své tvorby, sdílely společný prostor a zážitky.

Projekt "Pod jednou střechou" byl složen z celkem 4 klíčových aktivit (KA), přičemž jedna měla charakter doplňkový (KA1 Řízení projektu) a zbývající aktivity maěly charakter pobytu či výletu. KA2 byl zaměřena na pedagogy jednotlivých partnerských škol, další aktivity byl poté již zaměřeny na samotné děti předškolního věku

KA2 - Pedagogická příprava zaměřená na současné umění (13. – 15. 9. 2019)

Cílem víkendového pobytu pedagogů bylo opětovné navázání na již vytvořené vazby a jejich prohloubení při společné přípravě a diskuzi následných aktivit v projektu. Aktivita byla organizována jako třídenní setkání pedagogů na území ČR v Beskydech v obci Horní Lomná. 

KA3 - Tradice a řemesla v Glubczycích (7. 10. 2019)

Jednodenní aktivita KA3 se uskutečnila v Glubczycích. Program byl tvořen několika ukázkami řemesel (pletení z proutí, řezbář, práce s hlínou, včelařské výrobky, pečení, apod.) - řemeslníci ukázaly dětem složitější práce a ty jednodušší si děti samy vyzkoušely a udělat si nějaký výrobek. 

KA4 - Současné umění v PLATO Ostrava (4. 11. 2019)

Klíčová aktivita č. 4 se uskutečnila v Ostravě v galerii současného umění PLATO Ostrava. Pro účastníky si organizátoři dne (lektoři galerie PLATO) připravíili několik různorodých aktivit zaměřených na představení současného umění: bistro - pečení povidlových trojhránků z listového těsta; zahrada - vytváření japonské zahrady: mimikry - vytváření masky;procesuální kresba (experimentální) - práce s tužkou; živé sochy - obalování balicím papírem a instalace v ontogonu Wesleyho Meurise.kino - krátký film beze slov pro děti...

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO