MY SE ŠKOLY NEBOJÍME v roce 2020

 

Projekt My se školy nebojíme bude cíleně zaměřen na přípravu budoucích prvňáčků. V naší mateřské škole nabízíme dětem v posledním roce docházky do mateřské školy tzv. Klub předškoláků.  Promyšleně sestavujeme pestrý program aktivit, který zohledňuje jejich přirozené zájmy a zároveň prohlubuje jejich vědomosti a dovednosti ve vztahu k požadavkům a nárokům, které na ně budou v základní škole kladeny.

Tento projekt by měl být obohacujícím -  ještě více prohloubit naši již dobře zavedenou přípravu předškoláků „na velkou školu“.

A jak nejlépe docílit toho, aby děti nešly do školy s obavami? Třeba právě těmito aktivitami:

  • Škola zblízka -  pravidelné návštěvy v ZŠ Nádražní 117, kde se děti mohou zajímavým způsobem seznámit s prostředím školy – posedět si v lavici, pracovat s interaktivní tabulí, zacvičit si ve velké tělocvičně -  zkrátka nasát atmosféru „velké školy“! Opravdovými školáky se však stanou až po závěrečném ceremoniálu na konci školního roku – tzv. „pasování školáků“.
  • Kličky, smyčky, čáry, máry – kombinované aktivity, které rozvíjí jemnou motoriku, grafomotoriku, fantazii, výtvarné a pracovní dovednosti při práci s různými nástroji a materiály. Děti budou mít možnost také zachytit své prožitky z výstav a exkurzí, které v rámci Klubu předškoláků absolvují. Rovněž i příležitost zapojit se svými zdařilými výtvory do různých výtvarných soutěží.
  • S rozumem v hrsti – využití hlavolamových a výukových her, ucelených výukových souborů, různých pracovních sešitů k rozvíjení logického myšlení i paměti, podporovaní soustředěné pozornosti a vnímání dětí.

Schválená částka na realizaci: 26 000,- Kč

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO