Jsme partnery v projektu SPOLU 2

SPOLU 2“

reg .č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945

Projekt je realizován v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021.

Projekt je zaměřen na podporu úspěšného zahájení předškolního vzdělávání dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které žijí v městské části Moravská Ostrava a Přívoz.  

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  1. Připravit  cílovou skupinu dětí ve věku 3 - 5 let ze dvou vyloučených lokalit v městské části Moravská Ostrava a Přívoz včetně jejich rodičů na vstup do MŠ a to podporou jejich vzdělávání v neformálním předškolním centru (KLUB-KO).

  2. Podpořit a motivovat rodiče dětí z cílové skupiny k pozitivnímu uvědomění si potřebnosti předškolního vzdělávání pro jejich děti a to systematickou podporou a poradenstvím rodičů.

  3. Podpořit adaptaci dětí 5-ti letých ze dvou vyloučených lokalit v městské části Moravská Ostrava a Přívoz a jejich rodin v partnerských mateřských školách před a po povinném nástupu do MŠ.

  4. Podpořit vytváření inkluzivního prostředí v partnerských mateřských školách a to rozvojem spolupráce mezi neformálním předškolním centrem (KLUB-KO) a partnerskými mateřskými školami, včetně podpory pedagogických pracovníků.

Projekt realizuje SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.p.s. ve spolupráci se třemi mateřskými školami:

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace www.mssafarikova.eu/

Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace http://ms-spalova.cz/

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra https://www.webskoly.cz/zspittra

 

 

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO