Betonová džungle NE, raději ta ZELENÁ!

Cílem projektu je rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí  - umožnit jim osobní zkušenost s přírodou (zažívat ji všemi smysly) - sázet květiny, keře, stromy, bránit se betonu a asfaltu. Jsme sídlištní mateřskou školou a o to více vnímáme aktuální problémy měst, ve kterých v minulosti zeleň často ustupovala autům a parkovacím místům, a kde si v sídlištních vnitroblocích lidé raději zaparkovali vůz, než by ho používali jako místo pro zeleň.

Zvláště u městských dětí je důležité kompenzovat stále nižší úroveň komunikace s přírodou a zprostředkovat jim vnímání přírody jako prostor pro poznávání, učení, hry i relaxaci. Pokud má dítě zdravý kousek přírody v dosahu a dobrého průvodce pro poznávání přírody, pak je to slibný základ pro další období jeho vývoje.

Klíčové aktivity projektu:

  • Zahradníci – když se nám nelení, tak se i zelení…

Zahradničení dětem pomáhá otevírat zcela nový, dobrodružný svět. Nechme je, ať si pořádně umažou ruce. Je to úžasná zábava, která se navíc často odehrává na čerstvém vzduchu. Vytvoříme dětem vhodné podmínky (ve třídě, na terase, na záhonech u vstupu do školy), aby mohly sázet i sklízet, pěstovat i pozorovat, jak rostliny rostou, kvetou a  plodí….

  • Badatelé - vnímáme přírodu všemi smysly

Děti se učí vnímat svět všemi svými smysly, rozpoznávat tvary, barvy, sluchové a vizuální vjemy, chutě a pachy. Podnětné prostředí MŠ je správně připravené prostředí – je důležité vyhradit ve třídě prostor pro objevy, pozorování a experimenty a vybavit ho například různými přírodninami (obilí, plody, kamínky, mušličky, pírka, kameny apod.), lupou, pinzetou, lisem na rostliny, insektáriem pro chov hmyzu. Další možností jsou tvůrčí aktivity z přírodnin nebo první aranžérské zkušenosti za dohledu odborníka (zkušené květinářky), která poradí dětem i rodičům třeba s vytvořením sváteční vazby či v aranžování květin.

Méně přímou cestou k rozvoji přírodovědné gramotnosti předškolních dětí jsou knihy. V obrázkových knihách o přírodě (dětských encyklopediích) mohou děti vyhledat rostliny a případně živočichy, s nimiž se setkaly v přírodě, nalézt si o nich více informací, porovnat je s vlastními prožitky a dále s nimi pracovat.

  • Pátrači – pozorujme a nepřestáváme žasnout…

Přírodovědná gramotnost úzce souvisí se základní orientaci ve světě, který nás obklopuje. Tato aktivita zahrnuje exkurze do míst, kde se děti mohou setkávat se živou i neživou přírodou. Rádi bychom s dětmi navštívili – Botanický park v ZOO Ostrava, Arboretum Nový Dvůr, oranžerii a okrasnou zahradu na zámku Raduň či les v Beskydech… Dopřejme dětem klid a prostor k pozorování krásy přírody, k prožívání radosti z bezprostředního kontaktu s ní a k upevňování prožitku harmonie s přírodou.

Kvalitní přírodovědné vzdělání hraje v dnešní době stále větší roli v životech lidí. V rámci projektu bychom chtěli realizovat také malou osvětu směrem k rodičům dětí – prostřednictvím praktické ukázky i přednášky s odborníkem jim pomoci se založením vlastní malé zahrádky na balkóně, terase či v bytě. Možná se nám podaří zkrášlit („zazelenit“) nejen naší mateřskou školu, ale také další balkóny a terasy na našem sídlišti.

Schválená částka na realizaci: 300 000,- Kč

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO