3,2,1 Start! - projekt přeshraniční spolupráce 2017

Název projektu: 3,2,1 Start!

Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000583

Výše dotace z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia: 9 321,20 EUR

Rozpočet projektu: 10 966,13 EUR

Harmonogram realizace:

Fyzická realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 7. 2017

Partneři projektu:

  • Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (vedoucí partner)

  • Gmina Głubczyce, Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej

  • Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace

  • Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace

Popis projektu:

V rámci projektu došlo k opětovné spolupráci mezi 2 mateřskými školami městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9 a Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8) a polským partnerem projektu – mateřskou školou Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej w Głubczyce, které již v minulosti (na jaře 2014) úspěšně realizovaly projekt „Račte vstoupit do pohádky“.

Tento nový projekt byl cíleně zaměřen na aktuální problémy života naší společnosti v 21. století. Dnešní uspěchaná doba s sebou přináší různá negativa, hektický způsob života je spjat a ovlivněn větším výskytem tzv. civilizačních chorob. Mezi ohrožené skupiny patří i malé děti, protože mohou již v dětství (vlivem prostředí - ať už reálného či virtuálního, vlivem výchovy atd.) získat špatné stravovací a pohybové návyky, které se u nich v dospělosti hůře odbourávají a způsobují jim nemalé zdravotní problémy.

Primárním cílem projektu "3,2,1 Start!" bylo:

  • Eliminovat již v útlém věku u dětí výskyt civilizačních chorob a představit jim způsoby zdravého životního stylu. S ohledem na tento cíl byly stanoveny aktivity projektu, které se zaměřují na vytvoření pozitivního vztahu ke sportování a pohybu, ke zdravému a vyváženému stravování, k preferování aktivního trávení volného času.

  • Výměna zkušeností pedagogů z různých škol, jak těmto negativním jevům u dětí předcházet a jak u nich naopak vytvářet dobré a spolehlivé základy do života.

Sekundárním cílem projektu bylo prohloubit spolupráci mateřských škol, která již byla navázaná prostřednictvím projektů "Školky bez hranic" a "Račte vstoupit do pohádky" v minulém programovém období.

V rámci projektu se uskutečnily 4 klíčové aktivity. Z nichž jedna byla zaměřena na pedagogy mateřských škol a zbylé tři na nejstarší děti předškolního věku navštěvující mateřskou školu.

Aktivita č. 1 – „Setkání pedagogů - víkendový pobyt“ - od 31.3. do 2.4.2017

Cílem víkendového pobytu pedagogů je opětovné navázání na již vytvořené vazby a jejich prohloubení při společné přípravě a diskuzi následných aktivit v projektu. Ústředním motivem ve vztahu k cíli celého projektu byla odborná přednáška zajištěná externím lektorem tematicky zaměřená na zdravou výživu a životní styl s názvem s názvem "Makrobiotika podle pěti elementů" (radost z jídla, využití energie z potravin, ochutnávka pokrmů, předání receptů). Víkendový pobyt se konal od 31.3. do 2.4.2017 v Hotelu Cvilín v Krnově. 

Aktivita č. 2 – „Sportuj a bav se - sportovně pohybová aktivita“ -  26.4.2017

Hlavní náplní této aktivity byl rozvoj zdravého životního stylu u dětí prostřednictvím pohybu a sportu. MŠ Lechowiczova pro své partnery připravila den plný sportování a her. Ve středu 26.4.2017 se děti zapojené do projektu „3,2,1, Start !“ poprvé setkaly, seznámily a s nefalšovaným nadšením i zasoutěžily. Nikomu nevadilo, že nám počasí nepřálo a všechny sportovní aktivity, původně naplánované na školní zahradu, musely být přesunuty do budovy mateřské školy. Největší obavy měly děti snad jen z toho, jak se z novými kamarády z Polska domluví, zda jim vůbec porozumí....

Aktivita č. 3  – „Tancuj a křič - pohybově umělecká aktivita“ - 24.5.2017

Předmětem této aktivity byla pohybově taneční show jednotlivých mateřských školek s využitím zakoupených pomůcek a rekvizit. Všichni jsme se těšili na opětovné setkání s našimi novými kamarády a také na zajímavý program pohybově umělecké aktivity. Ten zahrnoval taneční show – přehlídku hudebně pohybových vystoupení dětí z jednotlivých mateřských škol (MŠ Lechowiczova, MŠ Šafaříkova a Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej) a koncert profesionálů - hudební skupiny Jumping Drums. Na úplný závěr pohybově umělecké aktivity jsme jako překvapení zařadili krátké vystoupení dívčí taneční skupiny Beat up – milk.

Aktivita č. 4  – „Setkání na statku - sportovně vzdělávací aktivita“ - 7.6.2017

Aktivita byla pořádána a koordinována v Polsku prostřednictvím Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej, kde se nám dostalo milého přivítání. Ve středu 7.6.2017 jsme se setkali naposledy a bylo to úžasné setkání – opravdová „třešnička“ na našem pomyslném projektovém dortu. Se zájmem jsme si prohlédli školku, občerstvili se a pak s nadšením nasedli do dětského vláčku, který nás povozil po ulicích městečka a zastavil až u hřebčína na Varšavské. Tady byl pro nás připravený bohatý program ve stylu divokého západu (např. překážková dráha vytvořená z balíků slámy, střelba z luku, jízda na konících apod.) .

A co napsat na závěr ? V rámci projektu se potkali úžasní lidé – děti i dospělí. Nevadila jim jazyková bariéra, porozuměli si bez problémů při hrách, sportování, tancování i společném povídání.

Zkrátka nám spolu bylo opravdu moc prima a vzpomínky i báječné zážitky nám v paměti zůstanou určitě nadlouho.

Děkujeme všem, kteří se na úspěšné realizaci projektu podíleli.

Fotogalerie

klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek klikni pro velký obrázek
QR Code

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWEB © 2012 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO